Werkbezoek 2015

Spanning en ambitie in Emfuleni

IMG_2514 (600 x 450)Op 29 oktober ben ik teruggekeerd van een werkbezoek van 10 dagen bij onze projecten in Emfuleni.

Het was een tijd waarin ik wederom heb kennis mogen maken met townshipbewoners die veel werk willen stoppen in de hulp en ontwikkeling van de eigen regio.

 Rekaofela

Allereerst was daar het jongerenproject van Rekaofela in Sebokeng; jongeren die enthousiast aan het werk zijn met de computerles, in de drukkerij en met een muziekproject. Toch was het stiller dan verwacht. Er zijn problemen bij het management; verschillen van mening hoe de organisatie geleid moet worden. Is dat onder de strakke leiding van een leidinggevende of met een staf onder toezicht van een bestuur? Ik vond dat laatste, maar daar is onderling veel discussie over. Ik heb getracht om in gesprekken een bijdrage te leveren aan een oplossing voor deze kwestie. Op het einde van het bezoek leek men tot overeenstemming te komen over een gezamenlijk te dragen verantwoordelijkheid tussen een IMG_20151023_112646062 (600 x 337)bredere staf en bestuur, maar men was er nog niet uit. Ik hoop dat er nu in het belang van de toekomst van het project en de (jongeren-)gemeenschap van Sebokeng spoedig een oplossing komt. Ik heb daar ook de ondersteuning van een externe vertrouwenspersoon bij gevraagd. Mijn conclusie: zolang er geen oplossing is en er geen goede en verantwoorde organisatie tot stand komt kunnen wij niet ondersteunen. Wordt vervolgd.

Scavengersproject

Dan het scavengerproject: vele vuilnisophalers zijn verblijd met goede ophaalkarren en kledij zodat ze herkenbaar en efficiënter hun werk kunnen doen. Ook met de douchemogelijkheid zijn al goede vorderingen gemaakt. Helaas is de organisatie nog steeds afhankelijk van de plaatselijke Rotary. Pogingen om een organisatie tot stand te brengen, waarin ook de scavengers zelf vertegenwoordigd zijn, zijn tot nu toe mislukt. Er zijn nu in ieder geval enkele mensen die deze kar weer vlot willen trekken. Voor ons was dit van belang IMG_20151022_164259221 (600 x 337)om zodoende ook de vuilnisophalers hun eigen organisatie te geven met minimale arbeidsvoorwaarden enz. Vooralsnog laten deze laagstbetaalden zich dus niet makkelijk organiseren.

 VTCEC ofwel het Traumacentre

Het traumacentre heeft volop werk. Veel wordt gedaan aan hulpverlening door de maatschappelijk werksters. Er wordt voorlichting gegeven op scholen, politiebureau’s etc. en er is een project ‘window of opportunity’ genaamd, waarin zwangere moeders vanaf hun prille zwangerschap tot een jaar na de geboorte geïnformeerd en begeleid worden. Mij is verteld dat dit al heel veel ziekten, miskramen en zelfs doodgeborenen, heeft voorkomen. De voorlichting is voor ouders en kinderen en gaat over bescherming tegen huiselijk geweld, seksueel misbruik, en aanranding. Er is ook speciale aandacht voor mensenhandel, waarbij kinderen in auto’s worden meegelokt en ontvoerd.

IMG_20151023_114828748 (600 x 337)Het team van het Traumacentre is erg uitgebreid en naast de centrale organisatie in Bophelong is er ook een afdeling opgericht in Sebokeng. Ze doen uitstekend werk.

Helaas is hun huisvesting abominabel. Ik heb met hen en de gemeente Emfuleni overlegd en nieuwe plannen ingediend in de hoop dat er nu eindelijk toestemming komt om een stuk grond te kopen. Alleen dan kan en moet er zelfs op gebouwd worden. Ze hebben dus nog een hele weg te gaan. De huidige accommodatie is hard aan renovatie toe. Er valt voor hen en voor ons dus nog een boel te doen om het werk van deze organisatie op een goede manier te kunnen voortzetten.

Al met al was het een nuttig werkbezoek, waarin ik veel hartelijke en betrokken mensen hebben mogen ontmoeten. Tegelijk besef ik dat het momenteel niet makkelijk is te leven in Zuid Afrika. Er zijn veel spanningen, gemeentelijke reorganisaties en nog veel armoede en werkeloosheid. Onze steun blijft men heel erg op prijs stellen en wij blijven er ons best voor doen.

Teun de Laat

15-11-2015