Werkbezoek 2012

Doel werkbezoek 2012:

Twee bestuursleden ( Teun de Laat en Teun Snelder) brengen in maart 2012 een werkbeoek aan Emfuleni. Het doel van dit bezoek is kennismaken met de nieuwe partners en hun projecten.

Resultaten werkbezoek 2012

Op (be)zoek in Emfuleni

 

Tussen 11 en 23 maart j.l. hebben Teun Snelder en Teun de Laat het jaarlijkse werkbezoek aan Emfuleni gebracht. Dit maal lag de nadruk op het kennis maken met verschillende particuliere initiatieven in verschillende townships met als doel het vinden van aanknopingspunten voor een meerjarige samenwerking met een of meer nieuwe partners.

Uiteraard zijn we ook op bezoek geweest bij Siyanqoba, onze voormalige partner.

Begin dit jaar hebben we geld overgemaakt voor 3 nieuwe initiatieven van 3 verschillende organisaties. Tezamen met de vertegenwoordiger van de gemeente Eindhoven , Yvonne Blankwater, en de contactverantwoordelijke van Emfuleni (Bias Ntombela) hebben we deze 3 projecten bezocht

Uiteraard zijn ze ook op bezoek geweest bij Siyanqoba, onze voormalige partner. Daar lopen de projecten van Home Based Care en de Day Care Centres (met Korein-steun) prima.

Spelotheek Evaton-WestWe hebben de bibliotheek, annex Spel o theek bezocht die in de nabij gelegen Spelotheek Evaton-Westbasisschool is ondergebracht. (foto). Uiteraard hebben we gesproken met de 4 dames van Korein die met de teachers van de DCC’s aan het werk waren. Enthousiaste verhalen.

De mobiele kliniek is tegenwoordig 4x per week bij het kantoor te vinden en op het moment van verschijnen van dit bericht is er ook 2x per week een arts aanwezig in een aparte ruimte van Siyanqoba. Gezien de lange wachtrijen is de vraag naar medische zorg onverminderd groot.

Het groentetuinproject lag echter nog steeds stil. Wel was er huisvesting op het terrein gerealiseerd ten behoeve van permanente bewaking. De watervoorziening was nog niet gerepareerd. Het beheer komt nu in handen van Lerato, een voormalige vrijwilliger van het Forum. Deze gaat met ervaren ouderen het werk in de tuin organiseren. We blijven in contact met Siyanqoba en wachten verdere berichten af.

Begin dit jaar hebben we geld overgemaakt voor 3 nieuwe initiatieven van 3 verschillende organisaties. Tezamen met de vertegenwoordiger van de gemeente Eindhoven , Yvonne Blankwater, en de contactverantwoordelijke van Emfuleni (Bias Ntombela) hebben we deze 3 projecten bezocht:

Sebokeng Project of  the National Council of African Women

NCAWGeld voor de overkapping van een veranda ten behoeve van een droge ruimte voor de “soepkeuken” van NCAW in Sebokeng  bleek geheel te zijn besteed aan een fraaie uitbouw van de keuken tot een multifunctionele ruimte waar de groep arme schoolkinderen ontvangen kan worden. Dit gedeelte van het gebouw is later in onze aanwezigheid plechtig geopend. Op een bronzen plaquette is onze donatie vereeuwigd. We hebben geld van het Eckartcollege, de winnaar van de scholierenwedstrijd 2011, overhandigd voor een investering in de kleine groentetuin. Daar moet een kleine tunnel ervoor zorgen dat er meer uit de eigen grond gehaald kan gaan worden. Dit najaar was de oogst grotendeels mislukt.

Lochvaal Welfare and Family Care

Bij een opvangproject voor daklozen in Lochvaal zijn we gastvrij ontvangen. We hadden hen geld gedoneerd voor een nieuwe tunnel voor de groentetuin en voor aanschaf van gereedschap voor het timmeratelier. De groentetuin was compleet nieuw opgezet met drainage, betonnen fundatie en een prachtige tunnel. Goede grond erin; de plantjes waren al gezaaid en aan het spruiten. Ook hier is onze bijdrage aanleiding geweest tot een kwaliteitsslag in de zelfvoorziening in groenten.

Met bewondering hebben we gekeken naar de productie van sierlijsten voor schilderijen die een oude kunstschilder nu zelf maakt voor de verkoop; al dan niet voorzien van eigen werk of dat van een ook in dit project wonende collega schilderes. Verder worden er van afvalhout /pallets latten gezaagd die in decoratieve kunstwerken worden omgezet. Ook hondenhokken zaten in de productie en verkoop. Onze bijdrage is hier ook aanleiding tot een flinke sprong in de mate van zelfvoorziening. Recycling, hergebruik van materialen en energiebesparing is in dit project volop te zien. De organisatie is echter kerkelijk gefundeerd en krijgt voornamelijk witte verarmde mensen uit Vanderbijlpark doorgestuurd naast halfwezen en ongewild zwangere vrouwen (slachtoffers van verkrachting). We hebben de locale overheid gevraagd om contact te zoeken met deze organisatie om de aanvragen voor assistentie die Lochvaal in het verleden heeft gedaan bij de gemeente nog eens met deze organisatie door te nemen en eventueel alsnog te honoreren. Formeel mag er geen onderscheid bestaan tussen gemeentelijke steun voor “witte”en “zwarte”organisaties. Wij hebben van  dit Lochvaal project een perfecte rapportage verkregen  over de besteding van onze bijdrage. Vooralsnog kan dit project verder met eventueel een stukje gemeentelijke ondersteuning in de toekomst.   (2x foto)

 Imagine S.A.

Van het derde project dat we financieel steunden hebben we niet veel kunnen zien omdat het geplande bezoek op de nationale feestdag viel (Human Right’s day) en de fotografieles voor de 32 cursisten niet doorging.

Wel hebben we er veel over gesproken met 2 van de 3 docenten en zijn er contacten met de locale overheid gelegd met als doel om bij festiviteiten een extra faciliteit te bieden aan jongeren uit de lesgroep die goed hebben gescoord. De wegwerpcamera’s zijn inmiddels in gebruik genomen. Over de besteding van het “reisbudget”en “ontwikkelbudget” worden we op de hoogte gehouden.

Het doel: scholieren middels een hobby van de straat houden en middels vakkennis een betere kans bieden op betaald werk of een passende vervolgopleiding, staat nog steeds. Maar het is te vroeg om een oordeel uit te spreken. Het enthousiasme binnen de “groep” en van de locale overheid stemt ons hoopvol.

Overig

Naast deze bezoeken hebben we een oriëntatie gedaan naar de talloze andere particuliere initiatieven in de Emfuleni regio. Dat zijn er honderden waarvan velen al wel een NPO of NGO status hebben.

Bij de gemeente Emfuleni, mayor’s office, zijn sectorcoördinatoren aangesteld. We hebben met de coördinatoren voor Youth, Culture and Arts, Rural Development resp. Disability,Children&Elderly op verschillende dagen werkbezoeken gebracht aan enkele van deze projecten. Ontroerd soms door de inzet van de vele vrijwilligers en de vaak beroerde omstandigheden waarin men moet werken, hebben we een veelheid aan mogelijke ondersteuning door onze Stichting gezien. Maar meer nog hebben we gemerkt hoe belangrijk het is dat de locale overheid haar taken daadwerkelijk uitvoert en zich niet beperkt tot mondelinge toezeggingen en papieren rapportages. Het omzetten van projectplannen in daadwerkelijke ondersteuning van de vele goede initiatieven van de locale (township-) bevolking zelf is o.i. de grootste uitdaging voor de locale overheid van Emfuleni.

Wat nieuw is in de verkozen aanpak van onze Stichting is de open samenwerking met de vernoemde sectorcoördinatoren. Dit maakt het, hopelijk, mogelijk om ook invloed en pressie uit te oefenen ten behoeve van de toekomstige partners van onze Stichting.

Al met al was het een geslaagd bezoek waarin we met het ontmoeten van de vele nieuwe contacten en projecten voldoende aanknopingspunten zien om onze ondersteuningsactiviteiten voort te kunnen zetten. Volgende keer zullen we hier nader op ingaan.