Doel

Stichting Eindhoven-Emfuleni

Stichting Eindhoven-Emfuleni is voortgekomen uit de solidariteitsstedenband tussen de gemeente Eindhoven en de Gemeente Emfuleni. Na het beëindigen van de Eindhovense stedenbanden  eind 2013 is de Stichting zelfstandig verder gegaan.

De uitgangspunten van de voormalige Eindhovense stedenbanden gelden nog steeds voor de Stichting:

  • internationale samenwerking en
  • mondiale bewustwording van de Eindhovense bevolking

 Mondiale bewustwording.

Belangrijk binnen het beleid van de Stichting is het stimuleren van de mondiale bewustwording van de Eindhovense bevolking. Hiertoe organiseert de Stichting voorlichtingsactiviteiten. Hierbij komen onderwerpen als milieu, armoede, gezondheid en economische ontwikkeling aan de orde.

De Eindhovense bevolking wordt ook betrokken bij de uitvoering van de verschillende projecten of activiteiten.

De Stichting Eindhoven-Emfuleni werkt samen met o.a.:

Internationale samenwerking

Centraal bij de Stichting staat het begrip vraaggestuurd werken. De onderwerpen voor de verschillende samenwerkingsprojecten in Zuid-Afrika worden geïnitieerd op basis van de vraag uit de contactstad. Voorwaarde is wel dat de onderwerpen aansluiten bij de doelstellingen van internationale samenwerking te weten:

  • armoedebestrijding
  • het stimuleren van thematische samenwerking op diverse thema’s, zoals bijvoorbeeld: gezondheidszorg, welzijn, milieu, economische ontwikkeling, bouwen en wonen, onderwijs en sport, kunst en cultuur

Op basis van een jaarplan, jaarverslag en financiële afrekening kan, elk jaar, worden getoetst of de verschillende samenwerkingspartijen hun rol hebben vervuld.