Projectondersteuning door gemeente deels toegekend

Posted on Updated on

rydoDSC02949De stichting heeft drie projectaanvragen ingediend bij de gemeente Eindhoven waarbij een beroep werd gedaan op de subsidieregeling Mondiale Bewustwording.

Twee aanvragen worden helaas afgewezen. De eerste betreft een aanvraag voor het opstarten van een township informatiekrant door Rekaofela. De tweede is een aanvraag voor een bijdrage aan het jaarlijkse bezoek aan onze projecten in Zuid Afrika.

Gelukkig is de aanvraag voor ondersteuning van het Scavengersproject toegekend. Hierbij zijn uitbreiding van werkgelegenheid, verbetering van arbeidsomstandigheden en de ontwikkeling naar een eigen organisatie van vuilnisophalers belangrijke doelstellingen zijn. De subsidie bedraagt E 7250,-

Jammer van de afgekeurde aanvragen, maar wij en zeker ook de scavengers en de organiserende Rotaryclub in Vanderbijlpark zullen met dit bedrag bijzonder blij zijn. Men kan hierdoor weer een aantal nieuwe karren aanschaffen, betere sanitaire voorzieningen regelen en een positieve impuls aan de organisatie geven.

De subsidie is eenmalig, maar wij gaan uiteraard verder met het ondersteunen van dit goed lopende project zodat we het op termijn goed kunnen afronden.