Anti spam

Eindhovenemfuleni.nl heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij te allen tijde Spam te voorkomen.

Wat is spam?

Onder spam (Sending People Annoying Mail) wordt verstaan: een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd.  Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven.

Eindhovenemfuleni.nl zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Elke inschrijver dient zich ‘double opt-in’ te bevestigen

Wanneer iemand zich inschrijft voor de nieuwsbrief, moet deze zich nog activeren door het klikken op een activeringslink die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen we dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan.