Kinderopvang

Kinderopvang in Evaton-West

De kindercrèches van Evaton-West zijn vaak ruimtes gebouwd bij of aan de woning van de eigenaresse. Het zijn in feite kleine bedrijfjes. Ook al zijn veel van de kindercrèches kale kleine ruimtes, ze voldoen toch aan een aantal voorwaarden. Na registratie worden de crèches periodiek door de lokale overheid gecontroleerd op onder andere hygiëne, aantal kinderen per m2, diploma’s van leidsters en een dagrooster. Op het dagrooster staan de maaltijden en tussendoortjes beschreven.

Voor veel kinderen is hun aanwezigheid in een kinderdagverblijf de enige kans op een dagelijkse voedzame maaltijd. Daarnaast zorgt de dagopvang dat de kinderen niet op straat hangen waar risico lopen slachtoffer te worden van mishandeling of misbruik. In Evaton-West gaan relatief veel kinderen van 3 maanden tot 6 jaar naar een crèche gebracht. Meestal is er sprake van een combinatie van kinderopvang en pre-school, waarbij de kinderen alleen overdag aanwezig zijn. Er wordt gezongen, gebeden, het alfabet wordt geleerd en de kinderen leren woordjes lezen van de platen aan de muur. Vanaf het 7e levensjaar zijn kinderen in Zuid-Afrika leerplichtig.

BOp het potje: kinderopvang Evaton-Westij de meeste kindercrèches zijn de omstandigheden uiterst pover. Er is meestal te weinig ruimte voor het groot aantal kinderen dat opgevangen wordt. Er is weinig of geen meubilair, speelgoed of speeltoestellen en de kinderen kunnen bijna nergens buitenspelen.

In 2011 werd er per kind R130.00 per maand betaald door de ouders. De creches ontvangen ook van de provincie een klein bedragje per kind voor voeding. Kinderen met ouders die niet kunnen betalen of kinderen uit huishoudens met een broertje of zusje aan het hoofd worden bij veel crèches wel voor niets toegelaten. In iedere crèche zitten ook kinderen die HIV besmet zijn en lang niet altijd is dat bij de leidsters bekend. Men is zich hier heel erg van bewust.

 

 

EWDCC en Korein Kinderopvang Eindhoven.

In 2001 stelt Korein ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan 10.000 gulden beschikbaar als bijdrage in de bouw van een kindercentrum in Evaton-West. Als in 2003 een delegatie met Korein-directeur Peter Notten uit Eindhoven een bezoek brengt aan Evaton-West heeft deze schenking nog steeds niet haar bestemming gevonden. Tijdens een bijeenkomst met 25 eigenaressen van kindercrèches in het kantoor van Siyanqoba ( op dat moment nog “het Forum” geheten) onstaat het idee een koepelorganisatie op te richten. De Evaton-West Childrens Day Care Centres Association (EWDCCA) is geboren. Er wordt een meerjarenprogramma opgesteld en Korein belooft de EWDCCA financieel te ondersteunen maar ook op het gebied van deskundigheidsbevordering en organisatieontwikkeling een bijdrage te leveren. Ook voor Korein zelf biedt het kansen op het gebied van b.v. bewustwording bij de (BSO)kinderen. In datzelfde jaar wordt  er oud-Korein meubilair via een container met nog andere spullen van Stichting ‘Eindhoven-Emfuleni ( toen nog Eindhoven-De Vaal) verscheept naar Evaton-West.

In dit kader is in 2009 het initiatief genomen samen met ROC Eindhoven om medewerkers van Korein en ROC stagiaires bij Korein de kans te geven werkervaring op te doen in Zuid Afrika. Na langdurige voorbereidingen, vooral vanweg het veiligheidsaspect, is in 2011 2x een team van 2 medewerkers en 2 stagiaires 6 weken gaan meewerken op 4 kindercrèches in Evaton-West. De uitwisseling is erg goed verlopen.

Spelotheek Evaton-WestDe eigenaressen van de kindercrèches in Evaton-West vinden het initiatiefspelotheek geweldig en leren veel van de creativiteit van de Nederlandse dames.

Korein en het ROC hebben besloten een langdurige samenwerking aan te gaan. Inmiddels is er ook een onderwijsinstituut uit Emfuleni bij de uitwisseling betrokken en is in 2012 een spelotheek ingericht.

Ook in 2013 is weer een team van Korein naar Evaton-West vertrokken om daar 7 weken mee te werken in een 4-tal kinderdagverblijven. Lees mee op “http://lauravgenugten.waarbenjij.nu/reisverslag/4625407/het-werken-op-de-day-care-centers

JAM ( = Join AID Management)

De Christelijke organisatie JAM. is betrokken bij de kinderdagverblijven. Zij leveren de ingrediënten voor het ontbijt aan alle bij Siyanqoba aangesloten crèches. Een keer per maand wordt het voedsel door JAM. bij de betreffende crèches afgeleverd. zie:  http://www2.jamint.com/

Uit het verslag werkbezoek 2011

We wandelen met Ntombi en Felicita, beiden eigenaresse van een grote kindercreche, door Evaton-West om een 3-tal crèches te bezoeken.

Naast het mooie huis van Felicita staat haar crèche die weer uit twee delen bestaat: een deel voor de baby’s en peuters en een voor de kinderen tot 6 jaar. Ze heeft op dit moment 78 kinderen. Het tarief per kind is R130.00 per maand en geld voor eten, een 6-tal kinderen betaalt niet omdat de ouders geen geld hebben. Felicita neemt kinderen van 6 maanden tot 5-6 jaar. De hele kleine baby’s vindt ze een te groot risico. De kinderen zijn best gedisciplineerd en moeten wennen aan ons. Maar als ze opdracht krijgen te zingen en te dansen komen ze los. Felicita begeleidt op een kleine djembee. De allerkleinsten worden een voor een wakker als wij ons gezicht laten zien. Ze stellen ons bezoek niet allemaal op prijs, want sommigen zetten het onmiddellijk op een huilen.

Felicita zelf heeft 5 kinderen. Haar jongste zoontje en dochtertje zijn ook in de crèche.

Felicita wil uitbreiden maar er is geen ruimte meer. De enige optie is om elders een nieuwe crèche te bouwen. Hiervoor heeft ze Jacob nodig, die bemiddelt bij koop of huur van grond.

Op naar de crèche van Nkile ( Karabelo). Hier zijn de Koreindames wel geweest en dat is te merken. De kinderen zijn veel vrijer, ook naar ons toe. Ook hier wordt gezongen, maar de discipline die er bij Felicita is, is hier ver te zoeken. De kinderen hangen aan ons en willen opgetild worden. De leidster zit en kijkt toe alsof ze wil zeggen: zo hoort dat in Nederland, toch? Het allerkleinste meisje wordt een paar keer omgelopen, maar ook hier grijpt ze niet in. Het spontane van de kinderen is wel leuk om te zien, maar na een kwartiertje ben ik blij de drukte te kunnen verlaten.

Bertha is aan het bouwen, daarom heeft ze voorlopig een crèche in haar garage. Hier treffen we een hele actieve en vrolijke leidster. Er zijn maar zo’n 15 kinderen. Na de verbouwing zal het aantal toenemen tot ongeveer 100 kinderen.

Bertha neemt kinderen aan van 4 maanden-6 jaar. De echte “pre-school” van 6-7 jaar is sinds kort ook op de Primary school, vertelt Bertha.

Ntombi vertelt  kinderen al vanaf 3 maanden aan te nemen. Zij heeft op dit moment de grootste crèche van de bij Siyanqoba aangesloten crèches. Op dit moment komen er 142 kinderen bij haar.

Bertha maakt brood met gebakken ei voor ons. Zij heeft een behoorlijk groot huis met mooie nette kamers.

De nieuwe crèche (en ook de oude) is niet aan haar huis gebouwd, maar staat een paar kavels verderop. Ik herken de oude crèche van het vorige bezoek. Er is een flinke ruimte aangebouwd en hier is ook nog een fijne tuin om te spelen………………………..