Scavengersproject

scavenger 2Scavengers-project van de Rotaryclub Riverside in Vanderbijlpark

Samen met de Rotaryclub Riverside in Vanderbijlpark, de lokale overheid Emfuleni en een recyclingbedrijf werkt Stichting Eindhoven-Emfuleni mee aan een doorstart van het Scavengersproject.

Doel

Doel van dit lang lopende project is recycling van afval en het creëren van werk voor de arme werkeloze beroepsbevolking van de stad. De mensen worden voorzien van een trolley om recyclebaar afval op te halen. Daarna wordt het afval gescheiden door deze mensen waarna ze het kunnen verkopen aan het Recyclebedrijf in Vanderbijlpark. Een bijkomend doel van dit project is bewustwording creëren bij de bevolking van Emfuleni en een schone groene omgeving realiseren. Er wordt in dit project samengewerkt met de lokale overheid.

Scavenger 013 (600 x 450)Hoe werkt het?

Een groot recycling bedrijf in Vanderbijlpark registreert werkeloze inwoners als zogenaamde afvalophalers. Deze mensen halen afval op, scheiden het en verkopen het aan dit bedrijf. De Rotaryclub registreert deze mensen ook en voorziet ze van een uniform, een trolley en een aangewezen gebied waar ze kunnen werken. Dit heeft tevens als bijkomend voordeel dat er op deze mensen gelet wordt. Maandelijks worden bijeenkomsten gehouden waar de  afvalophalers problemen waar ze mee te maken hebben bespreekbaar kunnen maken.

Project

Het project loopt al sinds 2004 en het wordt tijd een nieuwe impuls aan het project te geven door extra trolleys en kleding te realiseren.  Er staan op dit moment 340 mensen op een wachtlijst om te starten als geregistreerde agent. Een aantal van hen haalt inmiddels afval op met een illegaal verkregen boodschappenkarretje. Stichting Eindhoven-Emfuleni gaat dit project steunen door reparatie van oude karren, aanschaf extra karren en uitrusting mogelijk te maken. Kostenplaatje per persoon om te starten als recycle-agent:

  • een trolley  € 600,-. ,
  • uniform x 3 per persoon € 46,-
  • veiligheid schoenen x2 per persoon € 60,-
  • handschoenen x 6 paar per persoon €30,-

De trolleys worden eigendom van de afvalophalers, maar ze blijven onder toezicht van de Rotary Club. De mensen zorgen goed voor hun trolleys is de ervaring, het is immers hun bron van inkomsten. Op het terrein van het recyclingbedrijf kunnen de trolleys veilig gestald worden. Het recyclingbedrijf denkt aan een mogelijkheid om de vuilophalers samen met hun trolleys op de aan hen toegewezen locaties af te zetten en daar ’s avonds ook weer op te halen. De lokale overheid van Emfuleni is betrokken bij dit project en heeft inmiddels ingestemd met het organiseren van nieuwe afval-verzamelstations. Op deze afvalstations komen ook waslokalen zodat de vuilophalers na afloop van hun werkdag schoon naar huis kunnen.

 Recycling

Langzaamaan is een serieus gezondheidsrisico ontstaan in Emfuleni omdat de vuilstortplaatsen vol raken. Het is van groot belang dat de bevolking in deze regio zich bewust wordt van de noodzaak tot hergebruik van afval. Op scholen heeft de Rotary Club inmiddels al een bewustwordingscampagne over watergebruik gehouden met het organiseren van een kunst competitie. Iets soortgelijks is nodig om kinderen bewust te maken van de mogelijkheid tot hergebruik van afval.  

Scavenger 030 (600 x 450)Werkbezoek 2013

tekening lorry Tijdens het werkbezoek in 2013 is met de voorzitter van de Rotaryclub Riverside, de initiator van het scavengersproject, uitgebreid gesproken over het nieuwe ontwerp van de lorry.  Zie voor de fotoreportage : fotogallerij       Stichting Wereldhuis Eindhoven sponsort dit project. Zie flyer: Scavengerflyer-pagina 2c  

 Augustus 2013: de eerste nieuwe trolleys worden uitgeleverd

start nieuw scavengersproject start nieuwe project scavengers De eerste 15 nieuwe vuilnisophaalkarren  met een pakket kleding en schoeisel zijn in augustus 2013 overhandigd aan de ophalers van recyclebaar afval in Vanderbijlpark. De bevolking in Vanderbijlpark wordt via de radio en geschreven pers geïnformeerd over dit initiatief en wordt verzocht om  hun afval gescheiden in gekleurde  zakken aan de weg te zetten. De organisatie is in handen van de “Riverside Rotary Club”die samen met een afvalverwerker de logistiek heeft opgezet en prijsafspraken heeft gemaakt. De “erkende”ophalers hebben met het nieuwe materieel en herkenbaar uniform als kleine zelfstandigen binnen dit project de mogelijkheid om een inkomen te verdienen. Hiermee wordt hun zelfachting ook vergroot.  Voor het eerste jaar blijft de organisatie en controle op naleven van afspraken in handen van de  “Rotary” Later dit jaar wordt de groep uitgebreid met nog eens 12 kleine zelfstandigen. Daarvoor hebben wij als Stichting reeds een budget ontvangen van Stichting Wereldhuis Eindhoven. We willen graag enkele jaren dit werkgelegenheidsprogramma  blijven ondersteunen. scavengers 102013 3Fotograaf Frank Trimbos heeft een paar vuilophalers tijdens hun werkzaamheden in Vanderbijlpark opgezocht en ze gefotografeerd. scavengers 102013 2De vuilophalers worden soms geholpen door familieleden. Zie voor  meer foto’s scavengers-project          

 

Mei 2014: nog 50 karren

vuilnisophalersDat de creatieve samenwerking van Riverside Rotary mensen in Emfuleni met de vrijwilligers van Stichting Eindhoven-Emfuleni succesvol is, blijkt uit het feit dat een verstrekt budget voor 20IMG-20140502-00117 nieuwe karren en uitrusting voor de ophalers van recyclebare goederen uiteindelijk zelfs 50 sets karren en kleding heeft mogelijk gemaakt. Na de eerste groep van 20 zijn onlangs de volgende 50 geregistreerde recyclisten aan het werk getogen als “kleine zelfstandigen”.Het totaal aantal mogelijke jobs in deze sector in de regio Vanderbijlpark wordt  vooralsnog  geschat op 130. Nog 60 te gaan dus.  Dat betekent dat de Stichting bij gebleken geschiktheid van de huidige karren nog zo’n  6000 euro aan sponsorgeld moet zien binnen te halen…100 euro per baan. Vergelijk dat eens met de banenmolen in Nederland. De nieuwe karren zijn gebaseerd op een bestaand aluminium frame voor versteviging van watertanks;  een bestaand product in Zuid Afrika. De rotary heeft 50 sets gekocht en de kunststof tanks zelf weer voor en klein prijsje doorverkocht. Onder het frame zijn op een eenvoudige wijze 2 bokwielen en 2 zwenkwielen gemonteerd en het geheel is voorzien van een trekstang (foto’s). Voordeel is ook dat het leeggewicht slechts 50% is ten opzichte van het vorige model. Nadeel is dat de kleine wielen alleen op de asfaltwegen van het stedelijk gebied te gebruiken zijn. Maar ook de townships worden stilaan voorzien van geasfalteerde wegen. Over 3 maanden volgt een eerste evaluatie ten aanzien van het gebruik van de karren en wordt bekeken of er een nieuwe set van dit type wordt gemaakt of dat er toch weer een type met grotere wielmaat  ontworpen moet worden.  

Werkbezoek 2014

SAM_2552 (600 x 450)IdentiteitskaartjeVreemd te constateren dat onze stichting bezig is met een vuilnisophaal- en scheiding project in Vanderbijlpark en omgeving en dat het eerste wat je opvalt bij daglicht de toename van het straatvuil is. Blijkt bij navraag dat de gemeentelijke ophaaldienst nauwelijks meer uitrukt door allerlei problemen, uiteindelijk van financiële aard. In feite dus meer werk aan de winkel voor onze “scavengers”. Er zijn er nu 75 actief in het gebied. Dagelijks melden zich er zo’n 60 bij H&M recycling met de volgeladen karren. Ze geven hun “tag”(= identificatiekaartje)  af aan de balie. Deze wordt gescand en op de computer verschijnt hun overzicht. De recyclebles worden dan per soort gewogen en bijgeschreven op hun status. Sommigen laten zich per dag uitbetalen, anderen per week. Sommigen komen meermaals per dag, anderen enkele keren per week. De verschillen zijn groot, zegt Nelis Harmse, de eigenaar van H&M. We zouden er graag wat meer vat op willen krijgen. De communicatie met de kleine zelfstandige en eigengereide scavengers verloopt in hoofdzaak via Zelda, de dochter van Nelis. Zij is echter vandaag niet op de zaak. Jammer. Het spreken met de scavengers beperkt zich nu tot 2 korte vraagmomenten bij de weegschaal waarbij vooral “wenselijke antwoorden” worden gegeven. In het gesprek met de 2 directeuren van H&M en Johan, de trekker van het project in Vanderbijlpark, hebben we het vooral over de vervolgfase van het initiatief. Uitbreiden van de groep scavengers met ca. 45 mensen kan nog wel. Maar er moet meer gebeuren om het voor iedereen meer zingeving te laten hebben. Het plan van een omkleed- en wasgelegenheid gaat in elk geval van start. Dat hebben H&M en de Rotary besloten. SAM_2548 (600 x 450)Dit is ook wenselijk voor de werkers op de werf van H&M waar ook nog eens zo’n 20 man/vrouw werkt aan het nasorteren, persen van plastics in balen en strippen van machine-onderdelen.  SAM_2544 (450 x 600)Daarnaast wordt er gedacht om het onderhoud aan de door het project ter beschikking gestelde karren (wielen vervangen etc.) afhankelijk te maken van het al dan niet met regelmaat aanleveren van recyclebles bij H&M. Verder zou de afstand die de werkers moeten afleggen voordat ze hun kar weer leeg hebben verkort moeten worden. Nu tot wel 8 km loopafstand van het bedrijf. Daarvoor moet er zowel met de gemeente worden gesproken over “veilige”depots  als ook bekeken worden hoe de administratie dan moet verlopen met weegschalen en “tickets” die later in de computer van H&M ingebracht kunnen worden. Of met genoemde acties ook een soort gemeenschapsgevoel ontstaat bij de scavengers zelf staat nog te bezien. Vooralsnog worden de ideeën op papier gezet en met Zelda Harmse besproken zodat zij dit kan peilen bij de scavengers zelf. Het was goed te merken dat er bij de betrokkenen nog veel animo is om door te gaan met dit project. Zinvolle werkgelegenheid en dus inkomen voor de scavengers zelf en op den duur wellicht een emancipatorisch element van groepsvorming. Het eindejaarsfeestje dat de Rotary voor de scavengers gaat organiseren op 12 december zal daar zeker aan bijdragen.  

Eindejaarsfeestje 2014

Dear people, DSC04677Warmest greetings from us in South Africa. We had a Recycling Project’s X-mas party. 52 people been recognised. Each of them received from H&M:DSC04646

  • R50 cash, softdrinks, top 3 collectors (R500, R300, R200 cash). The number 1;
  • winner opted to take building materials to the value of R500 to extend or improve their home (shack)

Rotary club of Riverside gave each:

  • Pair of brand new shoes, food pack, 2 boxes of multivitamins,

DSC04748We had media coverage and the article will be published in January. It was a very special and touching day. To see they gratefulness and appreciation was a humblingeindejaarsfeestje experience. They work so hard, and , can’t be called lazy. Our dream and goal for the next year is to improve on the washing facility. H&M is very keen to support and we are very optimistic. We would like to wish you and your family blessed and prosperous Christmas and a Happy New Year. Please, thank everybody on our behalf, who played a role and making a difference in the lives of this destitute people. All the best.  J&A ( Rotary Vanderbijlpark)

 

2015

Dit jaar wordt het scavengersproject gesteund door het Eckart College. Jaarlijk houdt het Eckart College een Derde Werelddag. De leerlingen zoeken sponsors voor hun deelname aan een aantal door de school georganiseerde activiteiten. Het Scavengersproject heeft €3500 mogen ontvangen.

Stichting Wereldhuis heeft € 1000,- gedoneerd voor het scavengersproject. Bij het werkbezoek in oktober wordt met deZuid-Afrikaanse  organisatie overlegt hoe dit geld het beste kan worden ingezet. Het ziet er naar uit dat er in ieder geval weer een aantal mensen aan werk geholpen kunnen worden.

Eind 2015 komt de toekenning van de subsidieaanvraag  aan de Gemeente Eindhoven, hiervoor is een beroep gedaan op het budget Mondiale Bewustwording. De stichting ontvangt E 7250,-  

Al met al een mooie bijdrage voor dit project in 2015. Nieuwe karren, betere sanitaire voorzieningen en een positieve impuls aan de organisatie zijn het gevolg.