NCAW 2012

Het NCAW

Het NCAW  ( National Council of African Women) is een landelijke organisatie verspreid over heel Zuid-Afrika. Hierdoor kan de Non-profit-organisatie beschikken over nationale budgetten ten behoeve van haar hoofddoel: “service verlenen aan de achtergestelde en zieke mensen”

Historie

De eerste NCAW is opgericht in 1933 door een groep vrouwen in Kimberly. Een aantal kleine  liefdadigheidsorganisaties, die opgericht waren om de sociale omstandigheden voor zwarte Afrikanen te verbeteren, samengevoegd. Ook de Bantu Women’s League (BWL) werd onderdeel van het NCAW. Charlotte Maxeke, die het BWL leidde, werd de eerste voorzitter van het NCAW. Het NCAW was geen politieke organisatie, het richtte zich voornamelijk op sociale onderwerpen. Het NCAW werkte samen met een blanke liberale organisatie “The Joint Councils Movements”  en hierdoor werd het NCAW zwaar bekritiseerd door de meer radicale zwarte organisaties. Tijdens de oorlogsjaren werd dit eerste NCAW ontbonden.

Lees meer op de website van het NCAW: www.ncaw.org

Het NCAW in Emfuleni ( Sebokeng)

Elsie van het NCAWIn Sebokeng is een tak van het NCAW actief, opgezet door Elsie Molefakgotla. Elsie heeft een opleiding als verpleegster en is later in het management van een 800-bedden tellend overheidsziekenhuis terechtgekomen. In 1996 is ze daar vertrokken en heeft in 1997 een eigen privé ziekenhuis opgezet in Sebokeng. In 1999 is ze met pensioen gegaan.

In 2000 heeft ze een thuiszorgproject opgezet voor HIV/AIDS-patiënten. Met dit project heeft ze aansluiting gezocht bij het NCAW, waar dit project nu officieel onderdeel van is.  Daarnaast heeft Elsie een organisatie voor gepensioneerde verpleegsters opgezet, een soort sociale club waar de verpleegsters maandelijks bij elkaar komen. Elsie zelf geeft veel training en counseling op het gebied van de thuiszorg en voert controles uit op de opleiding e

Sebokeng is een township met meer informele huizen dan formele huizen. Van de bewoners in de informele huizen is 95% van de mensen werkeloos. Armoede hier is algemeen. Er zijn veel eenouder gezinnen en gezinnen met een kind aan het hoofd. Ziektes als HIV/AIDS, TBC komen veel voor.n het serviceniveau van de thuiszorg. Ze woont in Vereeniging, maar vooral in Sebokeng kent iedereen haar.

 Thuiszorgorganisatie ( home based Care)

ZdAfrika2012 173 (600 x 318)01Elsie heeft de afgelopen jaren 300 thuiszorg-hulpverleners opgeleid. Ze houdt zelf de intake gesprekken met de vrijwilligers. Ze moeten tenminste in staat zijn om te lezen en  formulieren in te vullen. Na een opleiding van 3 maanden ontvangen de vrijwilligers  een certificaat en een insigne op hun werkkleding. Hierdoor zijn ze als hulpverleners herkenbaar.

Nadat het thuiszorgproject van Elsie haar bestaansrecht had bewezen en deel ging uitmaken van het NCAW kwamen de opgeleide vrijwilligers in aanmerking voor een vergoeding van ZAR 500 per maand en ook materialen zoals handschoenen, verband en medicamenten werden betaald. Medicijnen moeten de patiënten zelf halen bij de kliniek.

Elsie  heeft nauw contact met ziekenhuizen en tehuizen voor zieken en ouderen. Ze bekijkt wie van de thuiszorgvrijwilligers bekwaam genoeg zijn om te solliciteren bij de ziekenhuizen en tehuizen. Ze begeleidt dan de betreffende sollicitanten naar een betaalde functie.

Het thuiszorgproject heeft eerder financiële steun gekregen vanuit de stedenband met Tilburg. Er is toen grond gekocht en hierop is een flink kantoor gezet ook ten behoeve van vergader- en trainingsruimte. Het kantoor staat in zone 3 in Sebokeng. Verder is er door Tilburg geïnvesteerd in computers, telefoon, fax, kopieerapparaat en meubilair. Er zijn permanent 3 vrijwilligers op het kantoor aanwezig. Zij ontvangen hiervoor ook een maandelijkse vergoeding.

De thuiszorgafdeling heeft een kleine groentetuin en fruittuin. Maar er is vaak niet voldoende geld om deze tuin goed te exploiteren.

De thuiszorgafdeling kampt regelmatig met financiële problemen omdat de overheid een onbetrouwbare partner is: geld komt zeer onregelmatig binnen.

 Project “Voedingsprogramma NCAW”

Het NCAW in Sebokeng heeft een eigen soepkeuken waar kinderen uit eenoudergezinnen, weeskinderen en verarmde ouderen uit Sebokeng een maaltijd krijgen. Elsie gebruikt haar deskundigheid en netwerk om ook anderen te motiveren  als vrijwilliger bij te dragen aan het draaiende houden van de soepkeuken en de groentetuin. Daarnaast is het project aangesloten bij het “home based care”-project van het (provinciale ) Department of Health.

Inbreng Stichting Eindhoven-Emfuleni 2012

Overhandigen cheque NCAWStichting Eindhoven-Emfuleni heeft een financiële bijdrage geleverd voor de bouw van een overkapping voor de soepkeuken. De multifunctionele ruimte doet o.a. dienst om de groep arme NCAWschoolkinderen te ontvangen als ze voor hun maaltijd naar het NCAW komen.

Tijdens het werkbezoek in 2012 is deze ruimte officieel geopend. Op een bronzen plaquette is de donatie van de Stichting vereeuwigd

De prijs van de scholierenwedstrijd 2011, die voor de Stichting door het Eckart College gewonnen is, is aan het NCAW overhandigd als investering in de kleine groentetuin van het NCAW. Daar moet een kleine tunnel ervoor zorgen dat er meer uit de eigen grond gehaald kan gaan worden. Dit najaar was de oogst grotendeels mislukt.

 

Doorlooptijd

In februari 2012 is het project afgerond.

Feedback

Today 31-01 we have been able to buy material for the veranda. The builder has started construction although the rain is interrupting us. Hereby we are sending you photos of different stages of the building and copies of expenditure so far.
I will send a detailed report in the near future.
Best Regards
Elsie