Imagine SA

Imagine SA

Frank en LazarusIn Sebokeng, township van Emfuleni, is in 2012 door de Nederlandse fotograaf Frank Trimbos en de Zuid-Afrikaanse Lazarus een nieuw initiatief genomen in vorm van een platform voor logo Imaginejongeren die hun leefsituatie op foto vast gaan leggen.  Hierbij wordt gepoogd de jongerencultuur te combineren met basis-vormingswerk. Het project heeft als naam: “Imagine S.A.” daarmee verwijzend naar de achterliggende gedachte dat het uitbeelden van je eigen situatie je direct ook de creativiteit biedt om veranderingen aan te brengen.

Opleiding tot fotograaf

De jongeren leren fotograferen maar tegelijkertijd ook het aan publiek vertellen over hun leven in de townships van Zuid-Afrika. Ze bouwen deskundigheid op, leren hun werk te “verkopen” aan b.v. nieuwsbladen of misschien musea en galerieën. . Een soortgelijk project in Johannesburg heeft al tot internationale belangstelling geleid en tot overzichtstentoonstellingen in diverse steden in Zuid Afrika. Uiteraard speelt op de achtergrond het idee mee dat een dergelijk project het afglijden van jongeren naar de criminaliteit kan voorkomen door het bieden van perspectief.

Streetkids

Foto's maken van de eigen woonomgevingDe doelgroep van het Imagine SA project wordt omschreven als “streetkids”. Jongeren die op dit moment geen zicht op werk hebben en als zwerf- of hangjongeren de kans lopen geheel aan de zelfkant van de samenleving te belanden c.q. in het criminele circuit te duiken.

De focus ligt op die groep die nog positief in het leven staat en positief kan denken aan het aanleren van vaardigheden en op een creatieve manier wi proberen uit hun dagelijkse sleur te geraken. Uiteraard vindt er screening plaats op basis van vermoedens van talent en motivatie.

De activiteiten in Emfuleni bestaan uit:

 • het selecteren van jongeren op hun interesse en motivatie om deel te nemen aan dit project;
 • het toerusten van die jongeren met, in eerste instantie, wegwerp-camera’s in combinatie met een basiscursus fotograferen van de eigen situatie;
 • na het ontwikkelen van foto’s deze qua kwaliteit en inhoud bespreken binnen de groep en ze vervolgens deels op te nemen in een fotobestand op de eigen, nog te bouwen, website.
 • zodra er voldoende fotomateriaal beschikbaar is met de groep een selectie maken ten behoeve van een tentoonstelling.
 • Talenten voorzien van hoogwaardiger apparatuur met specifieke opdrachten (talentontwikkeling);
 • via de website en gerichte berichtgeving aan locale media (en middels de tentoonstelling) proberen of getalenteerde fotografen betaald werk voor media kunnen uitvoeren of anderszins fondsen te werven voor de voortgang van het project

Omschrijving voortgang project Imagine SA

Imagine SA 201207De Stichting ondersteunt Imagine S.A.  Onze Stichting is via bemiddeling van Renate van Gorp en fotograaf Frank Trimbos met dit project in contact gekomen. Met ondersteuning van Frank zijn contacten met de locale media gelegd en is professionele training in fotografie geborgd. Zie voor het werk van Frank ook:  www.trimbosfotografie.nl.

Het feit dat het project lokaal al wordt ondersteund door financiële bijdragen en dat de  Canonshop in Vereeniging een professionele laptop geschonken heeft, geeft bij de stichting voldoende vertrouwen in de slaagkans.

Inbreng stichting Eindhoven-Emfuleni

De Stichting levert in het voorjaar van 2012 een eerste financiële bijdrage van € 1550,- (=ZAR 15500) bestemd voor:

 • apparatuur voor de startfase;
 • het bouwen van een  website hetgeen wordt gezien als een noodzakelijk voorwaarde voor de “exposure” van het project;
 • bijdragen aan het in de wijk op pad kunnen gaan en het gefotografeerde naar een professionele ontwikkelservice kunnen brengen middels het leveren van een budget voor transportkosten;

In oktober 2012 is opnieuw een bedrag van € 1000,- overgemaakt bestemd voor scherm, beamer en extra camera’s om in de weeshuizen te kunnen werken.

 

Resultaten en voortgang

Juli 2012

Uitreiken certificaten project Imagine SALazarus en Frank Trimbos, de initiators van Imagine SA, zijn gestart met een cursus fotografie op de Tsolo Secundaryschool in Bophelong. Ze hebben vier maanden elke week op woensdag les gegeven en hebben zeker een verschil gemaakt bij de kinderen. Als bedankje voor hun inzet en motivatie hebben ze certificaten aan de kinderen uitgereikt bij een officiële certificaat uitreiking.

De focus van de tweede fase van  dit project is gericht op weeskinderen en voormalige straatkinderen. Deze kinderen hebben al een heel leven achter zich. Ze worden door niemand gewaardeerd en hebben zonder begeleiding geen goede toekomst.  Lazarus en Frank hebben “Ikageng Shelter for Homeless Boys” en “Khanya Khaya Home for Abandoned Girls”  in Vanderbijlpark benaderd om hen te betrekken bij het project. Verder wordt er gewerkt aan het organiseren van een expositie in Vanderbijlpark en Johannesburg om het resultaat van het project te kunnen tonen.

 

Augustus 2012

De eerste fotoresultaten van Tsolo Secundairy School in Bophelong zijn toegestuurd : zie foto’s onder fotogallerij

Februari 2013

Een tweede serie fotoresultaten van kinderen uit de weeshuizen in Vanderbijlpark. Deze serie foto’s is aanleiding voor een expositie in de Wereldwinkel in Eindhoven in januari 2013.  De Stichting heeft de foto’s van het project aangekocht voor een bedrag van € 420,-.  Met de expositie en de verkoop van door de Stichting gemaakte fotoboekjes wordt het project verder ondersteund.

Maart t/m juni 2013

Imagine SA Bibliotheek 1Sinds begin 2013 trekt de expositie Imagine SA door Eindhoven:

 • 23 maart 2013 op het Kleurrijke Stad Festival ( Oude Rechtbank Stratumseind 32).
 • April 2013: Fontys Hogeschool
 • Mei/juni 2013: Centrale Bibliotheek “Witte Dame”.

Augustus 2013

Frank en Lazarus zijn nog volop actief met jongeren en de fotocursus. Ze zijn wat meer actief in de township Sebokeng, (de grootste township van Emfuleni) en werken samen met RYDO. Ze hebben nu het plan opgevat om soort township nieuwsblad te maken gericht op de bewoners van Sebokeng. De foto’s worden verzorgd door de jeugd groep van RYDO en de teksten zijn gericht op de directe leefomgeving. De naam “Sebokeng Mirror” is ons al ter ore gekomen.  Het lijkt ons een prima initiatief.