Projecten

Voorwaarden samenwerkingspartners en hun projecten:

Bij het kiezen van een samenwerkingspartner houdt de Stichting rekening met de volgende voorwaarden:

  1. Partner moet NGO-status hebben of voldoen aan de voorwaarden van een NGO-status
  2. Ondersteuning vindt plaats op basis van projecten. Dat wil zeggen ondersteuning van de organisatie zelf alleen dan gebeurt als dit voor het project zelf noodzakelijk is.
  3. Projecten kunnen alleen van bepaalde tijd zijn. Mochten er binnen ondersteunde of lopende projecten nieuwe aanvragen nodig zijn, dan kunnen die opnieuw gehonoreerd worden mits ze wederom aan een bepaalde tijd verbonden zijn.
  4. Partner moet de mogelijkheid hebben en bereid zijn om periodiek (afspraak over maken)over het verloop van projecten en de bijbehorende financiële verantwoording te communiceren.
  5. Ondersteuning van projecten of delen daarvan kan alleen aangevraagd en afgehandeld worden op een door beide partijen overeengekomen wijze (format applicationform). Daaraan moet consequent worden vastgehouden.
  6. De projecten moeten aansluiting vinden bij Eindhovense organisaties in verband met de doelstellingen van de stedenband. De samenwerkingspartner en/of projectverantwoordelijken moeten bereid zijn om samenwerkingsverbanden c.q. -contacten aan te gaan met de betreffende Eindhovense organisaties.
  7. Het heeft voorkeur dat de organisatie een breed draagvlak bij en een open en toegankelijk karakter heeft voor de bewoners in de omgeving.
    Verder is de keuze en inhoud van projecten en organisatievorm aan de organisatie zelf.
  8. De Stichting vindt het belangrijk dat organisaties en projecten gekozen worden die in het verlengde liggen van de doelstellingen van de gemeenten Eindhoven en Emfuleni.

 

Samenwerkingspartners in Emfuleni

Stichting Eindhoven-Emfuleni werkte van 1999 t/m 2011 samen met bewonersorganisatie Siyanqoba uit Evaton-West

 

In 2012 steunt de Stichting een aantal kleine projecten van de volgende organisaties:

 

In 2013 steunt de Stichting de volgende organisaties: