Voorjaarsmarkt Wereldhuis zaterdag 26 mei

Posted on

De Stichting Eindhoven-Emfuleni ontvangt regelmatig financiële steun van het Wereldhuis voor de projecten van haar partners in Emfuleni. U kunt het Wereldhuis (en indirect ons) steunen door een bezoek aan de voorjaarsmarkt.

Bezoek aan Emfuleni

Posted on Updated on

Werkbezoek aan onze projecten in Emfuleni.

In maart jongstleden is ons bestuurslid Teun Snelder 2 weken op werkbezoek geweest in Emfuleni. Uiteraard om het persoonlijk contact met onze projectpartners op te warmen maar toch vooral om onze moeilijke boodschap die we eerder dat jaar hadden doorgegeven nader toe te lichten. Het niet meer in staat zijn om in Eindhoven of in Nederland substantiële bedragen bijeen te brengen om de projecten financieel te ondersteunen was een flinke domper voor de projecten maar als boodschap al wel geland bij onze partners: het Trauma Centre en het Scavenger project. Doel van het werkbezoek was dan ook vooral het samen zoeken naar borging van het project met behulp van plaatselijke organisaties en bedrijven. Deze zullen, ook in financieel opzicht, onze rol moeten overnemen.
We mogen concluderen dat de resultaten wat dat betreft hoopgevend zijn.
Voor het “scavenger project” dat door de Riverside Rotary Club gedragen werd is de Vanderbijlpark Rotary Club als tweede organisatie aangesloten. Deze laatste organisatie heeft een verjonging ondergaan met vooral locale “zwarte” ondernemers en professionals die goed samenwerken met de vaak nog “witte” leden uit het bedrijfsleven. Communicatie en sturing zijn in handen gegeven van een 3 tal leden die gemakkelijker toegang hebben tot de zelfstandige ondernemers zoals de “scavengers” willen blijven werken. Ook met de verwerkingsbedrijven als H&M zijn hernieuwde afspraken gemaakt over registratie en volgsysteem. Het zakelijke centrum van Vanderbijlperk wordt binnenkort aangesloten als werkgebied. Hier zal dan vooral het karton opgehaald worden als inkomstenbron voor de nieuw aan te trekken “scavengers”. De Rotary-organisaties hebben verklaard dat men de onderhoudskosten van het systeem middels eigen acties kan opbrengen. Onze stichting zal nog eenmalig een investering plegen ten behoeve van aangepaste trolley’s voor het ophalen van karton en papier.
Het Novaliscollege heeft tijdens de scholierencompetitie 2016 voor onze stichting gespeeld en gewonnen: een cheque van 350 euro. Deze is overhandigd aan het Trauma Centre en meteen ook omgezet in Rands (4000). Van dit geld zijn de consumpties en prijzen gekocht van het sporttoernooi van de speciale aandachtsgroepen van 4 van de 5 basisscholen uit Bophelong waar het Trauma Centre haar “early intervention program” uitvoert.
Het Trauma Centre heeft vooral te maken met een enorme investering in een eigen gebouw. Daar kunnen we nauwelijks aan bijdragen. Met de manager en voorzitter zijn bezoeken gebracht aan lokale grotere bedrijven om ondersteuning te verkrijgen. Bij Arcellor Mittal (Vesco) is een toezegging verkregen in vorm van “handjes bij werkzaamheden en technische ondersteuning”. Een aanvraag bij Air Products, onderdeel van een internationaal concern, loopt nog. Via de Nederlandse Ambassade waar we een erg prettig gesprek hebben gevoerd, is een projectvoorstel ingediend bij de ambassade van Scandinavië. Daar is nog wel budget beschikbaar voor projecten en programma’s in townships in Zuid Afrika. We hebben goede hoop dat dit op korte termijn tot een werkrelatie kan komen. Bij enkele andere bedrijven hebben we “aangepaste” offertes gekregen voor het laatste stukje ondersteuning dat we van hieruit kunnen bieden: huur van een 12 meter lang mobiel kantoor met 3 werkruimtes. Hiermee wordt het mogelijk voor het Trauma Centre om de activiteiten te organiseren en coördineren vanuit het stuk grond dat in afgelopen jaar verworven is en inmiddels voorzien van een veilig hekwerk. Het belangrijkste resultaat dat we geboekt hebben is het feit dat het Trauma Centre als “project” geadopteerd is door de Vanderbijlpark Rotary Club en George, de manager, als aspirant lid van deze organisatie is toegetreden en daarmee gebruik kan maken van de contacten en faciliteiten van de Rotary. Wat dit uiteindelijk zal opleveren zullen we moeten afwachten. Maar het zelfvertrouwen in een goed resultaat is bij het Trauma Centre niet meer van de gezichten weg te krijgen. Dat was voor ons bestuurslid dan ook een fijn thuis komen.

Nieuwsbrief januari 2017

Posted on Updated on

NIEUWSBRIEF JANUARI 2017

Het is lang geleden dat U een nieuwsbrief van ons ontvangen heeft. Maar hier zijn we weer.
Allereerst wensen we U nog een goed, gezond en wereldwijs nieuw jaar.
We willen U informeren over 3 belangrijke items waar we in het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest:
1.Ontwikkelingen van Traumacentre (ofwel VTCEC = Vanderbijlpark Trauma Councelling Empowerment Centre)
2. Onwikkelingen Scavenger-project
3. Activiteiten in Eindhoven zoals Derde Werelddag Eckart-college, Scholierenwedstrijd 19 december.

1. Het Traumacentre is volop bezig haar activiteiten van opvang en hulpverlening, voorlichting aan ouders (over huiselijk geweld, opvoeding kinderen, behandeling bij zwangerschap en ziekte enz.)
Daar verlenen wij in mindere mate steun aan omdat die vooral door het Departure of Health ondersteund worden. Wel hebben zij een groot probleem met de huisvesting; die wordt duur gehuurd, is te klein en zeer slecht. Er loopt reeds geruime tijd een aanvraag bij de gemeente om een stuk grond waarop zij eigen huisvesting willen bouwen of plaatsen. Eindelijk heeft de gemeente Emfuleni de grond toegezegd. Nu kunnen ze aan de gang met concrete bouwplannen en het maken van een overzicht van de kosten en het bedenken van de financiering.
We hebben als stichting kunnen meebetalen aan de vergunningen en de nu te plaatsen omheining. Echter, geld voor de bouw of het plaatsen van units en al wat daarmee te maken heeft wordt een hoge kostenpost, die onze stichting niet heeft. We zijn ons nu aan het beraden hoe we daarvoor de baten bijeen kunnen krijgen. Het voortbestaan van het Traumacentre vinden we van groot belang voor Vanderbijlpark e.o. We hebben veel vertrouwen in de organisatie en willen er alles aan doen om hen daarbij te steunen.

 

 

 

 

 

2. Scavengerproject
De groep scavengers heeft zo goed en zo kwaad als dat ging doorgewerkt met het ophalen en scheiden van recyclebles. Ondanks dat ze in de loop van 2016 toch veel problemen hebben gekregen. Aanvankelijk een tijdelijke sluiting van het bedrijf H&M waar ze de materialen inleverden; voorafgegaan door een periode met een dalende kiloprijs voor alle materialen. Bij andere bedrijven konden ze nog wel terecht. Vaak meer kilometers lopen en rijden. Hinderlijk was dat er veel breuk optrad in de wielen van de trolleys. H&M voorzag eerder in vervangende, nieuwe wielen. Echter dat lag ook stil. Oktober 2016 startte H&M weer op en konden nieuwe afspraken gemaakt worden. Ruim 30 trolleys moesten gerepareerd worden. Helaas bleek dat niet meer mogelijk op kosten van het nieuwe H&M. Het door ons beschikbaar gestelde budget moest daarom voor een deel gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe, betere wielen. Nu verbonden door een doorlopende as. Dat idee was prima maar ook deze partij wielen bleek niet geschikt voor het zware werk. Ze zijn teruggestuurd naar de leverancier en vervangen door een andere kwaliteit wielen. Dat lijkt nu wel een succesvolle verbetering te zijn. Half december was de proef weliswaar geslaagd, echter het bleek niet meer mogelijk om voor de “vakantie-sluiting” de karren in gereedheid te brengen. Besloten is om een “feestelijke uitreiking van de herstelde trolleys” en nieuwe trolleys uit te stellen tot februari 2017.
Inmiddels is het project, als rotary project, ook door de Vanderbijlpark Rotary Club geadopteerd. In deze organisatie zit Rita, de eigenaresse van de diverse Spur restaurants in de regio. De scavengers worden ingezet om het afval van deze restaurants af te voeren ten behoeve van een eigen inkomen. Rita gaat zich ook actief bemoeien met het management van dit project en wil ook meedenken over training en organisatieontwikkeling van de scavengers. Via haar personeel heeft ze de juiste mogelijkheden om het contact met hen op reguliere basis vorm en inhoud te geven. In maart aanstaande gaat een bestuurslid van onze stichting het project ter plaatse evalueren.

3. Activiteiten in Eindhoven:
3.1 We hebben voor de derde keer meegewerkt aan Het Derde Wereldproject van het Eckart-college Eindhoven. Eerst op 17 mei een dag voorlichting aan 3 groepen over onze stichting en projecten. Daarna hebben de leerlingen allerlei activiteiten gedaan om zo veel mogelijk geld voor 6 goede doelen op te halen. Daar waren wij er een van. Opbrengst E 4933,-. Wij kunnen dat weer heel goed gebruiken voor ondersteuning van de huisvesting voor het Traumacentre.
3.2 Scholierenwedstrijd. Voor de 10e keer hebben we meegedaan met de scholierenwedstrijd in het stadhuis. 3 scholen spelen een Triviant-wedstrijd met vele vragen die met duurzaamheid en internationale samenwerking te maken hebben. We hebben jarenlang samengewerkt met het Christiaan Huygenscollege. Helaas hadden die geen tijd meer over om aan de wedstrijd mee te doen. Daarom het we het Novalis-college bereid gevonden om ons in de wedstrijd te vertegenwoordigen. Daarvoor hebben we eerst een presentatie over onze stichting en de projecten gegeven op de school en heeft de leraar ze verder op de dag voorbereid. Dat heeft hij uitstekend gedaan. We werden wederom winnaar en mochten een cheque van E 350,- eveneens voor het Traumacentrum ontvangen.

In het voorjaar zullen we een bezoek brengen aan de projecten om te bezien of we hen nog plaatselijk kunnen helpen met het zoeken naar sponsoren of kortingen bij bedrijven.
Eveneens om te contacten te verstevigen. Dat gaat grotendeels op eigen kosten.
Wilt U onze projecten steunen? Dan kan op rekn.nr. NL32 INGB 0006 4949 52 t.n.v. Stichting EindhovenEmfuleni