Scavengers-project

Scavenger

Afbeelding 1 van 24

Aan het werk

   

Doel van dit lang lopende project is recycling van afval en het creëren van werk voor de arme werkeloze beroepsbevolking van de stad. De mensen worden voorzien van een trolley om recyclebaar afval op te halen. Daarna wordt het afval gescheiden door deze mensen waarna ze het kunnen verkopen aan het Recyclebedrijf in Vanderbijlpark.  Een bijkomend doel van dit project is bewustwording creëren bij de bevolking van Emfuleni en een schone groene omgeving realiseren. Er wordt in dit project samengewerkt met de lokale overheid.

In 2013 zijn de vuilophalers voorzien van nieuwe karren en werkkleding.