Missie en Visie

Posted on Updated on

Missie

Onze missie is om  leefomstandigheden  van de bewoners in de townships van Emfuleni in Zuid Afrika te verbeteren, hun zelfredzaamheid te versterken en om mondiale bewustwording bij Eindhovenaren te vergroten.

Wij doen dit door:

  • (bewoners)organisaties in de townships met raad en daad bij te staan;
  • door uitwisselingsprojecten op te zetten tussen organisaties in Eindhoven en die in  de townships, waarbij het “leren van elkaar” centraal staat;
  • voor deze projecten indien nodig additionele fondsen te werven en expertise te mobiliseren;
  • jaarlijks in Eindhoven een aantal bewustwordingactiviteiten uit te voeren;
  • samen te werken  maatschappelijke organisaties, scholen en het bedrijfsleven.

 

Visie

De Stichting Eindhoven Emfuleni is van mening dat een samenwerkingsverband  waarin locale overheid, het particulier initiatief en het bedrijfsleven in Zuid-Afrika en hier samenwerken, een effectief en efficiënt instrument ontstaat om ontwikkelingsrelevante projecten en programma’s vorm te geven en uit te voeren. Duurzame samenwerking met (bewoners)groepen die zelf de locale ontwikkeling ter hand nemen biedt aan onze Stichting een goede uitgangssituatie om de uitwisseling van kennis, deskundigheid en financiële steun in te zetten om zelfredzaamheid, ontwikkeling en capaciteitsopbouw daar bevorderen  en om hier de mondiale bewustwording bij Eindhovenaren te vergroten.