Jaarverslag 2010

Korte terugblik 2010

10 jaar samenwerken en bezoek uit Zuid-Afrika

Voor Stichting Eindhoven-Emfuleni stond 2010 in het teken van het 10-jaar samenwerken met bewonersorganisatie Siyanqoba. Een mooie gelegenheid om dit te vieren was de aanwezigheid van de Stichting bij het Afrovibes-festival in het Parktheater in Eindhoven. Door middel van een fototentoonstelling en films werd het publiek geïnformeerd over de activiteiten van de Stichting in het Zuid-Afrikaanse township Evaton-West.

TAfrovibes festival 2010: Felicita, Alice, Ambassadeur Z.A. en Jan Vossenwee dames van Siyanbqoba, Alice en Felicita, hebben ons met een bezoek vereerd. Zij vertelden het publiek tijdens het Afrovibes-festival over de werkzaamheden van Siyanqoba. Ze brachten ook onder andere een bezoek aan de Genneper Volkstuinen en aan buurtschap De Bennekel tijdens het buurtfeest. Een aantal dagen waren de dames te vinden bij diverse Kinderpleinen van Korein.

Om het 10-jaar-samenwerken te vieren zijn de mensen, die de Stichting een warm hart toedragen, uitgenodigd voor een hapje en een drankje. De dames van Siyanqoba kregen hierdoor ook de gelegenheid om mensen te ontmoeten die Siyanqona zowel financieel als anderszins ondersteunen.

De groentetuin van Siyanqoba

2010 was ook het jaar van de Groentetuin. De acties van de Stichting waren met name hier op gericht. Nadat in 2009 een stenen muur rond de tuin gerealiseerd kon worden, bestonden er bij Siyanqoba nog een aantal wensen om de tuin tot een succes te kunnen maken: aanleggen elektriciteit en waterleiding, Groentetuinbouwen huisje voor de waterpomp, aanschaf van een grasmaaier en een container die kan dienen als loods. De Stichting heeft hiervoor acties op touw gezet, contacten gelegd en om financiële steun gevraagd. Op Koninginnedag zijn 2e hands boeken verkocht, de Helicon Groenschool heeft plantjes verkocht tijdens de Voorjaarsmarkt. De Firma Moeskops heeft een bedrag gedoneerd. Het Christiaan Huygens College heeft met het behalen van de 1e prijs bij Scholierenwedstrijd “Watch your World een bedrag voor de groentetuin in de wacht gesleept. Het aanschaffen, transporteren en plaatsen van de container is mogelijk gemaakt door de kringloopwinkel van zusterorganisatie Stedenkontakt Eindhoven-Bialystok .  Een ander vraagstuk van Siyanqoba bij de ontwikkeling van de groentetuin was gelegen in het feit hoe vrijwilligers optimaal te motiveren om zowel variëteit in- als verantw

 

oordelijkheid voor- een stukje land te verkrijgen. Behalve locale assistentie (productieplannen) werd hiervoor ook een band met de Volkstuinvereniging Groen Gennep aangegaan.

Thuiszorgproject

Een ander project dat aandacht kreeg was het Thuiszorg project. De wens van Siyanqoba was om 15 vrijwilligers op te leiden tot gediplomeerd thuiszorg vrijwilliger. De opleiding werd door de Provincie Gauteng betaald, echter geld voor verblijf en vervoer van de vrijwilligers naar Johannesburg moest zelf gevonden worden. Intussen heeft de Stichting 10 vrijwilligers naar de 3 maandendurende opleiding kunnen laten gaan. De laatste 5 vrijwilligers zullen begin 2011 opgeleid worden.

Ouderenwerkgroep Siyanqoba

Voor de ouderenwerkgroep is een nieuw 3-jaren plan geaccordeerd. Jaarlijks krijgen zij een vast bedrag voor de aanschaf van handwerkmaterialen, een paar uitstapjes en de 2-wekelijkse bijeenkomsten bij Siyanqoba voor soep, brood, gymnastiek, zang en dans.

Een nieuw initiatief van Siyanqoba is gericht op gehandicapte buurtbewoners. Blinde geleide stokken zullen worden uitgereikt op een nog te organiseren “bewustwordingsdag”, waarbij men een start wil maken met het betrekken van gehandicapte mensen bij de activiteiten in de wijk.

Drie patrollers van de werkgroep Veiligheid kregen een computercursus. Twee hebben de cursus afgerond en een baan aangeboden gekregen. Zij hebben de werkgroep verlaten. Spijtig voor Siyanqoba, maar fijn dat 2 mensen een betaalde baan gevonden hebben na jarenlang vrijwilligerswerk gedaan te hebben. De derde patroller is nog bezig met de cursus en werkt daarnaast op de administratie van Siyanqoba ten behoeve van het veiligheidsproject.

De contacten met scholen in Evaton-West zijn tot nu toe niet erg succesvol. Scholen in Eindhoven, zoals Christiaan Huygens College en De Basisschool de Zevensprong zijn enthousiast maar er komt weinig tot geen respons van de scholen in Evaton-West. Reden waarom het Christiaan Huygens College Kinderopvang: Evaton-West: shirtjes Koreindit jaar het gewonnen bedrag uit de Scholierenwedstrijd schenkt aan de groentetuin en niet aan een middelbare school in Evaton-West.

Dit jaar stond de vriendschapsband tussen Korein en de Evaton-West Day Care Centers in het teken van de voorbereidingen van een stageperiode in 2011. Korein en ROC. geven 2 medewerkers en 2 stagiaires de kans om in Evaton-West ervaring op te doen en tegemoet te komen aan een aantal wensen van de kindercrèches daar. De activiteiten van de 4 dames zullen op onze website te lezen zijn.