De Stichting

Stichting Eindhoven-Emfuleni

De Stichting Eindhoven-Emfuleni maakte tot 1 januari 2014 onderdeel uit van de Stedenband tussen de gemeenten Eindhoven en Emfuleni in Zuid Afrika. Onze Stichting is vanaf 1 januari 2014 als onafhankelijke stichting verder gegaan en heeft als doel  leefomstandigheden van de bewoners in de townships van Emfuleni in Zuid Afrika te verbeteren, hun zelfredzaamheid te versterken en om mondiale bewustwording bij Eindhovenaren te vergroten. Wij doen dit door:

 •  (bewoners)organisaties in de townships van Emfuleni met raad en daad bij te staan;
 • uitwisselingsprojecten op te zetten tussen organisaties in Eindhoven en die in de townships, waarbij het “leren van elkaar” centraal staat;
 • voor deze projecten indien nodig additionele fondsen te werven en expertise te mobiliseren;
 • jaarlijks in Eindhoven een aantal bewustwordingsactviteiten uit te voeren;
 • samenwerking met  maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in Eindhoven en omgeving.

ventje met petDe Stichting ondersteunt ontwikkelingsprojecten op het gebied van educatie, landbouw (zoals groentetuinen), gezondheidszorg (zoals thuiszorg) en veiligheid in de wijk.Binnen onze projecten wordt gewerkt aan het bevorderen van zelfredzaamheid, ontwikkeling en capaciteitsopbouw door uitwisselen van kennis en deskundigheid en door financiële steun

De Stichting werkt steeds samen met één of meerdere (bewoners)groepen in Emfuleni, die zelf de locale ontwikkeling ter hand genomen hebben, met als doel duurzaamheid in hun activiteiten te creëren zodat ze zonder onze steun uiteindelijk door kunnen gaan.

Onze Stichting streeft naar meer betrokkenheid in Eindhoven op het gebied van de mondiale bewustwording ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking en solidariteit. Dit laatste doen we door o.a. presentaties en tentoonstellingen te verzorgen op scholen, geïnteresseerde organisaties in de stad en door informatie te verspreiden tijdens activiteiten in de stad.

Correspondentieadres en overige contactinformatie:

 • Stichting Eindhoven-Emfuleni, p/a Hoogstraat 275, 5654 NA Eindhoven
 • tel. 00 31 (0)6-37342354/ (0)495-531029 (secretaris)
 • fax (040) 257 41 19
 • e-faxe:  0031 847422583
 • e-mail: info@eindhovenemfuleni.nl
 • Rekeningnummer:NL32 INGB 0006 4949 52tnv Stichting Eindhoven-Emfuleni

ANBI-status

De Stichting heeft de ANBI-status: Fiscaalnummer: 821497959