Activiteiten Eindhoven

gastlessen-300x175De hoofdactiviteiten van de stichting zijn gericht op het creëren van een band tussen de inwoners van Eindhoven en Emfuleni. Inwoners van Eindhoven worden uitgenodigd om de bewonersorganisaties in de townships van Emfuleni te ondersteunen. Hiervoor is het belangrijk dat Eindhovenaren op de hoogte zijn van de leef- en woonomstandigheden van de inwoners van Emfuleni. Door middel van deelname aan evenementen in Eindhoven en het organiseren van eigen activiteiten geeft de stichting informatie over haar werkzaamheden in Emfuleni.

De Stichting biedt gastlessen en informatieavonden

  • Gastlessen over Zuid-Afrika op scholen;
  • Informatieavonden over Zuid-Afrika;
  • Fototentoonstellingen, zoals het tentoonstellen van de foto’s van het project Imagine SA.